Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Bylany >> LBK


Keramika

Keramika LBK se skládá ze dvou technologických celků a to z hrubé keramiky (HR) a jemné keramiky (JM). Dříve se používalo analogické interpretační dělení na stolní a kuchyňskou keramiku. Obě skupiny lze charakterizovat způsobem zpracování keramické hmoty, kdy “hrubá” keramika je skutečně hrubá, silnostěnná se silným podílem organického ostřiva. Dalším charakteristickým znakem je způsob dekoru povrchu nádob. Hrubá keramika je zdobena především technickými výzdobnými prvky (prstování, nehtování...) a plastickými aplikacemi (pupíky, záchytky, ouška). Naopak jemná keramika je zdobena rytou lineární výzdobou, jejíž styl se mění v závislosti na chronologii.

Interpretace přítomnosti četných plastických aplikací na hrubé keramice naznačují, že nádoby byly patrně z bezpečnostních důvodů ovazovány provázky. Ty zabezpečovaly nádobu před rozbitím a umožňovaly lepší manipulaci. Hrubá keramika proto zřejmě sloužila hlavně při běžných provozních úkonech jako byla příprava potravy, její skladování a též jako obal na různé objekty. Je možné, že rytá lineární výzdoba na jemné keramice představuje grafické znázornění tohoto ovazu (tzv. noty na liniích by pak připomínaly uzlíky). Otázkou nadále zůstává, zda lineární výzdoba měla i nějaký symbolický význam – např. sebeidentifikace regionálních a příbuzensky spjatých komunit (BYLIFE).

Tvary LBK


© 2004-2005 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021